Børnehavens åbningstider:

Mandag: 6.15-16.45

Tirsdag: 6.15-16.45

Onsdag: 6.15-16.45

Torsdag: 6.15-16.45

Fredag: 6.15-15.45

 

 

Varsling af lukkedage med pasningsgaranti 2016:

Iflg. kommuneaftalen med regeringen er der strammet op på de såkaldte lukkedage.

Opstramningen er, at man kun kan holde helt lukket på dage med lavt børnefremmøde, typisk dagen efter en helligdag op mod en weekend, mellem jul og nytår og i sommerferien.

Men den ordning vi har haft i Breum børnehave har ikke kørt på lukkedage, men alene en opfordring til Jer forældre om at tage hensyn til at vi kan planlægge en pædagogiske dag, så vi ikke belaster budgettet og normeringen til Jeres børn med dyre lørdage osv.

 

Personaledagene/afspadseringsdagene betyder, at institutionen i videst muligt omfang er lukket, men at der samtidigt indføres pasningsgaranti for de forældre der ikke på anden måde kan finde pasning til deres børn disse dage.

 

I den forbindelse opfordrer bestyrelsen forældrene til at hjælpe hinanden med at passe hinandens børn i de tilfælde nogen har pasningsproblemer. Således at denne løsning afprøves inden man evt. tilmelder sit barn i institutionen på nedenstående personaledage.

Vi bliver her i børnehaven hvis der opstår behov for pasning - vi ser det som en tryghed for børn og forældre at blive passet i ”vante omgivelser og af kendte personer”

Men I skal omvendt heller ikke have dårlig samvittighed ved at bruge pasningsgarantien, hvis alle andre muligheder er udtømte.

Følgende dage i 2016:

Fredag den 6. maj (Dagen efter Kr. himmelfartsdag)

Fredag den 28. oktober (Planlægningsdag)

 

 

 

 

 

 

Publiceret 23-11-2015